Voorjaarsbericht Fries Fonds Achterstandswijken

Het Fries Fonds Achterstandswijken heeft als doel de zorg die Friese huisartsenpraktijken leveren aan mensen met een “achterstand” te ondersteunen en te verbeteren. Het begrip achterstand is heel breed, denk bv aan mensen met een migratie achtergrond, verstandelijke beperking, laaggeletterdheid, geldzorgen, chronische gezondheidsproblemen, psychiatrische problematiek en ongezonde leefstijl. Alle Friese huisartsen hebben daarmee te maken en kunnen een beroep doen op het fonds. Het fonds verkrijgt inkomsten via Zilveren Kruis, conform de afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland en de LHV. Toch heeft het fonds te maken met een te kleine bekendheid. Kijk dus vooral ook eens op https://friesfondsachterstandswijken.frl.  In deze tijd van zorgtransitie en -transformatie werkt het fonds zoveel mogelijk samen met  de portefeuillehouders sociaal domein van de FHV, de (regio)managers van Dokterszorg, de Doktersacademie, stichting Pharos en de Friese bibliotheken.

 

Triage anderstaligen dmv Vasco M3 translator

Naast verschillende vertaalapps (bv Say Hi en Google translate, beiden in handen van Big Tech bedrijven) kan de Vasco M3 translator handig zijn. Het is een handzaam apparaatje en geschikt voor niet al te ingewikkelde gesprekken. Met name handig voor triage aan de balie door de assistente, mits ze goed geïnstrueerd is en het apparaat bedrijfsklaar is. Heb je interesse om dit in de praktijk uit te proberen? Mail naar info@friesfondsachterstandswijken.frl . En voor geplande gesprekken: https://friesfondsachterstandswijken.frl/tolkentelefoon/

 

Promotie producten: MDO, uurgesprek, laaggeletterdheidsscan

Regelmatig is er meer tijd nodig om een complexe situatie de baas te worden. Daarom biedt het fonds aan om langere gesprekken, hetzij met patiënt en naasten, hetzij met andere zorgverleners mogelijk te maken, resp. het uurgesprek en een MDO. De laaggeletterdheidsscan helpt de praktijk begrijpelijker in te richten, zowel fysiek als online ten behoeve van iedereen die niet zo goed de weg kent in ons  zorgsysteem.

 

Cursussen en scholingen

Er is een uitgebreid aanbod van kosteloze cursussen, ook voor het gehele team. Met name de “omgaan met agressie” trainingen zijn een groot succes. Een must voor iedere huisartsenpraktijk.

 

Theatervoorstelling 18 juni “de weg”

Aan alle medewerkers van de Friese huisartsenpraktijken biedt het fonds een ontroerende (gratis) theatervoorstelling aan op 18 juni in Theater Het Posthuys te Heerenveen, die gaat over het waargebeurde verhaal van de vlucht van Ekaterina Levental, door haarzelf verbeeld in zang, dans en muziek. Kijk op https://doktersacademie/cursus/muziekvoorstelling-de-weg en meld je hele praktijkteam aan!

 

Vacature bestuur

Het bestuur bestaat nu uit Jet van Leeuwen (niet meer praktiserend), Kees Iest en Mireille Kolthoff (beiden HA te Leeuwarden). Ard Nijhuis is namens de FHV en de LHV bij de vergaderingen aanwezig. Ondersteuning is geregeld via ROS Friesland. Erwin Brameijer is bestuursondersteuner en neemt veel werk uit handen! Maar belangstellenden om het bestuur op welke wijze dan ook te versterken zijn welkom, ook ZZPers en liefst uit andere delen van de provincie. Er zijn 4 tot 6 vergaderingen per jaar en vacatiekosten worden vergoed.  Wil je meer weten over het Fries Fonds Achterstandswijken of heb je ideeën stuur dan een mailtje naar info@friesfondsachterstandswijken.frl .

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram