Training en Scholing

Huisartspraktijken in achterstandswijken kunnen, naast de andere vergoedingen, bij het Fries Fonds Achterstandswijken een aanvraag doen voor financiering van een gezamenlijke training of scholing van praktijkmedewerkers. Naast deze trainingen en scholingen, die huisartspraktijken en/of samenwerkingsverbanden zelf organiseren, zijn er ook trainingen en scholingen die op stedelijk niveau vanuit het achterstandsfonds worden georganiseerd.

Criteria voor financieringsaanvragen van eigen trainingen en scholingen zijn beschreven in het reglement.

Hieronder staat beschreven wat de criteria zijn voor het aanvragen van financiering van trainingen en scholingen. Om voor financiering door het achterstandsfonds in aanmerking te komen, dient een aanvraag te voldoen aan de volgende criteria:

 • het onderwerp van de scholing of training is gerelateerd aan achterstandsproblematiek;
 • de training of scholing wordt verzorgd door een erkende trainer, kijk ter inspiratie, in het overzicht vergoedingen FFA.
 • in de aanvraag kunnen de volgende kosten voor vergoeding worden opgenomen:
  • kosten trainer (inclusief reiskosten trainer)
  • offerte bijvoegen
  • kosten accommodatie, catering (mits eenvoudig)
  • voor eigen rekening van het samenwerkingsverband zijn de uren huisartsen en praktijkmedewerkers.

N.B: Er is geen maximum voor de vergoeding van de kosten, maar het bestuur van Stichting FFA beoordeelt wel of de opgevoerde kosten reƫel zijn.

Aanvragen training of scholing

De aanvraag van de training of scholing kan worden ingediend via het aanvraagformulier vergoedingen FFA.

Ingevuld aanvraagformulier, inclusief offerte/ factuur, graag versturen naar

info@friesfondsachterstandswijken.frl

Voor meer informatie, zie de Regeling trainingen en scholingen.

Overzicht trainingen en scholingen

Er is een overzicht van vergoedingen FFA waar de afgelopen jaren ervaring mee is opgedaan.

Meer informatie over mogelijkheden voor trainingen over laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden en gezondheidsverschillen is te vinden via de website van Pharos.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram