Terugkoppeling Leeuwarden Oost bijeenkomst - huisartsenpraktijken

In samenwerking tussen het Programma Leeuwarden Oost en het Fries Fonds Achterstandswijken is dinsdag 7 november een bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers van huisartsenpraktijken in Leeuwarden. In wijkcentrum Bilgaard werden circa 15 belangstellenden door Marloes Schreur, programmadirecteur bijgepraat over de activiteiten binnen het programma Leeuwarden Oost.

‘Mensen in achterstandswijken hebben een grotere zorgvraag dan gemiddeld, de maatschappelijke kosten van een achterstandswijk zijn een veelvoud van een ‘doorsnee’ wijk. Het programma Leeuwarden Oost wil met een generatieaanpak armoede problematiek verminderen en de gezondheid van burgers verbeteren. Denk aan extra les- en ontwikkeltijd op school, aflossen van schulden, lifecoaches die jongeren begeleiden, buurtgezinnen die steun bieden etc. Én daarmee wellicht ook iets van verlichting zorgen voor de huisartsenpraktijken in Leeuwarden.

In de wijken van Leeuwarden Oost is o.a. ook gestart met ‘Buurtgezinnen’,  Yolanda Feenstra Coördinator Buurtgezinnen Leeuwarden-Oost, gaf aan hoe dit in z’n werk gaat; ‘Gezinnen helpen gezinnen’. ‘Door gezinnen die het moeilijk hebben te koppelen aan een stabiel steungezin in de buurt, wil Buurtgezinnen voorkomen dat problemen in gezinnen verergeren. Buurtgezinnen wil eraan bijdragen dat kinderen thuis in hun eigen gezin kunnen (blijven) opgroeien.’

Één van de oplossingen om sociale problematiek ook in het sociaal domein op te lossen is de laagdrempelige verwijsmogelijkheid voor huisartsen praktijken via Zorgdomein. Vanaf medio november is het voor huisartsenpraktijken mogelijk om via de verwijsapplicatie een verwijzing te doen voor sociale problematiek naar Amaryllis. Ook als mensen in de bureaucratie van gemeente of sociaal domein/zorg vastlopen kan dit benut worden. Doorbraakspecialisten die werken bij de gemeente en Amaryllis kunnen dan mensen een stap vooruit helpen.

De bijeenkomst werd verder vormgegeven door een werkbezoek aan het wijkcentrum Bilgaard. Diverse medewerkers en vrijwilligers lieten zien wat ze doen voor de wijkbewoners en welke mogelijkheden zij hebben om mensen die het iets moeilijker hebben te ondersteunen. In Bilgaard zijn 145 vrijwilligers actief en wordt veel laagdrempelig opgelost.

Ondertussen werd door de vrijwilligers in de keuken een ‘driegangenmaaltijd’ bereid, voor de ‘gasten’, welke onder het genot van deze versnaperingen konden uitwisselen over de mogelijkheden van gezamenlijk optrekken en verbinding zoeken met elkaar.

‘Het begint met elkaar kennen en van elkaar weten welke mogelijkheden er zijn om mensen die het wat moeilijker hebben te ondersteunen. Zie je gezinnen vaak terug en zou je hun een beter perspectief gunnen omdat er meerder problemen spelen? Dit kan bijvoorbeeld via buurtkamers of door bijvoorbeeld gezamenlijk toe te werken naar een (gezins)consult  met de wijkteams en het wijkcentrum (ter nadere uitwerking, het FFA heeft mogelijkheden hiervoor)

Wil je meer weten over Leeuwarden Oost, het Fries Fonds Achterstandswijken of het aanbod vanuit buurtkamers en Amaryllis, meedenken over mogelijkheden voor samenwerking, neem dan contact op!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram