Projecten

Het FFA stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee huisartsen in de achterstandswijken in de regio Friesland een project kunnen uitvoeren om knelpunten die zij ervaren in hun praktijk aan te pakken. Het FFA stimuleert dat de knelpunten gezamenlijk aangepakt worden. De aanvraag dient dan ook (bij voorkeur) afkomstig te zijn van een samenwerkingsverband van huisartspraktijken.

Bekijk hier het online aanvraagformulier.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram