Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Naar het declaratieformulier

In de achterstandswijken wordt de werkdruk van de huisartsen met name beïnvloed door de veelheid aan problemen bij een patiënt. De complexere patiënten worden besproken in het MDO. De reguliere vergoeding is onvoldoende voor de werkelijke tijd die dit vraagt. Het bijwonen van een MDO en overleg is wel van wezenlijk belang om goede zorg te verstrekken. FFA vergoedt daarom een bedrag voor de huisarts of de POH in de achterstandswijk voor de extra werktijd die gepaard gaat met het bijwonen van een MDO.

Doel

Het doel van deze vergoeding is het verminderen van de werkdruk van de huisartsen en de medewerkers en daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor patiënten in achterstandsgebieden.

Spelregels

De vergoeding geldt onder de volgende voorwaarden per huisartsenpraktijk per jaar:

  • Het gesprek wordt voor maximaal één uur door FFA vergoed voor € 80
  • Per patiënt mag maximaal 2 x per jaar gedeclareerd worden
  • Maximaal 25 patiënten per normpraktijk per jaar
  • Doel: deelname aan MDO zodat de consulten het komende jaar korter/minder vaak zullen plaatsvinden.

Werkwijze en declareren MDO

De werkwijze is heel eenvoudig. Vul (direct) na afloop van het MDO het digitale declaratieformulier MDO in. Na ontvangst van het formulier keert het FFA € 80 per gesprek uit.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram