De website van Stichting Fries Fonds Achterstandswijken is live!

De Stichting Fries Fonds Achterstandswijken (FFA) ondersteunt huisartspraktijken in achterstandsgebieden in de provincie Friesland. Huisartspraktijken in achterstandswijken hebben te maken met een complexere zorgvraag en een zwaardere werklast omdat in deze wijken meer kwetsbare patiëntengroepen zijn, die extra zorg en aandacht vergen. Met projecten van het FFA wordt de huisartsenzorg voor patiënten in achterstandswijken verbeterd. Zo is er een tolkentelefoon, een uurconsult, een Multi Disciplinair Overleg (MDO) en een praktijkscan laaggeletterdheid beschikbaar. Deze staan allemaal op de website. In de toekomst wordt het aantal producten verder uitgebreid.

#ROSFriesland verzorgt de administratieve ondersteuning voor de Stichting en fungeert als, coördinator, aanjager, verbinden en initiator van projecten voor het fonds.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram