Het Fries Fonds Achterstandswijken biedt aan geïnteresseerde huisartspraktijken in achterstandswijken een eenmalige vergoeding voor een wandelproject.

De eenmalige vergoeding van (maximaal) €500 per huisartspraktijk is er voor het opzetten en afstemmen van het project (uren van medewerkers) en mogelijke materiële kosten, zoals het ontwikkelen en drukken van voorlichtingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld flyers, banners en posters.

Voorwaarde is wel dat dit een structureel karakter moet hebben, het gaat dus niet om een eenmalige wandeling.

 

Aanvragen vergoeding Wandelproject

Wilt u een vergoeding aanvragen voor een Wandelproject, mail dan startdatum, inclusief offerte/factuur naar info@friesfondsachterstandswijken.frl

 

‘In de huisartspraktijk zijn regelmatig patiënten die geen taal spreken die in de praktijk gesproken wordt. Een aantal online en live diensten staan dan ter ondersteuning voor jou en je personeel klaar:

 

- google translate

voor: vele talen waaronder Tigrinya, voornamelijk tekstueel soms ook voorleesfunctie

tegen: Google leest mee - dus geen herleidbare data / telefoonnummers / emailadressen toevoegen

 

- sayhi app (op telefoon)

voor: vele talen (geen Tigrinya) en dialecten in Arabisch, mét voorkeesfunctie.

Op de computer waar ik mee werk, een nieuwere Mac, worden ook apps ondersteund, dus ik kan met keyboard typen waarna het systeem in de gewenste taal voorleest. Ook kan de patiënt tegen het scherm praten, waarna de tekst in het Nederlands verschijnt

tegen: Amazon leest mee - dus geen herleidbare data / telefoonnummers / emailadressen toevoegen

 

- telefonische tolk via tolkentelefoon www.globaltalk.nl

tip: maak een account aan, scheelt tijd waar je op de secretaresse wacht om doorverbonden te worden!

voor: een live persoon die ook de subtekst vertaalt in het gesprek.

tegen: soms niet mogelijk omdat er geen tolk beschikbaar is op dat moment (voor de ad-hoc functie, je zou ook kunnen reserveren)

en: een heel enkele keer bemoeit de tolk zich met de inhoud, zeer zelden overigens

 

- apparaatje wat vertaald; Vasco

voor: onafhankelijk, niet gesponsord

te leen of op te vragen via Fries Fonds Achterstandswijken

tegen: bediening vergt enige oefening, taal soms haperend, systeem denkt niet met je mee.

 

- familielid / partner of kind of bevriende tolk van de patiënt.

voor: soms heel verhelderend, zeker als de tolk mogelijk wat meer cultuursensitief is voor beide culturen

tegen: niet altijd onpartijdig, vaak ook eigen verhaal en mening over het ziekteproces, of van wat er van de dokter/ hulpverlener verwacht wordt.

 

Meerdere mogelijkheden dus,

een live-tolk vergt de meeste tijd (er zit een derde mee in het gesprek, die soms enige extra uitleg behoeft) echter bij ingrijpende / ingewikkelde zaken zeker de voorkeur.

 

Ook de thuisarts.nl website heeft een spraak- en vertaal mogelijkheid: nadat je het stuk tekst hebt geselecteerd komt er een menu'tje te voorschijn, waaronder de optie vertalen

 

- dit zijn meer dan 20talen, en die vertaalde tekst kan ook evt voorgelezen worden. Ik laat mensen vaak een foto maken van het beeldscherm (dan draai ik m'n beeldscherm, op zo'n draaiplateau) - dan hebben ze de website en het onderwerp erbij.

 

Succes, laat graag weten of er nog aanvullingen nodig zijn, of laat weten wat jouw handige tip tbv communicatie anderstaligen is!’

 

(huisarts Mireille Kolthoff, bestuurslid Stichting Fries Fonds Achterstandswijken)

 

Zie hier voor meer Digitale hulpmiddelen voor het overkomen van taalbarrières

Het Fries Fonds Achterstandswijken heeft als doel de zorg die Friese huisartsenpraktijken leveren aan mensen met een “achterstand” te ondersteunen en te verbeteren. Het begrip achterstand is heel breed, denk bv aan mensen met een migratie achtergrond, verstandelijke beperking, laaggeletterdheid, geldzorgen, chronische gezondheidsproblemen, psychiatrische problematiek en ongezonde leefstijl. Alle Friese huisartsen hebben daarmee te maken en kunnen een beroep doen op het fonds. Het fonds verkrijgt inkomsten via Zilveren Kruis, conform de afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland en de LHV. Toch heeft het fonds te maken met een te kleine bekendheid. Kijk dus vooral ook eens op https://friesfondsachterstandswijken.frl.  In deze tijd van zorgtransitie en -transformatie werkt het fonds zoveel mogelijk samen met  de portefeuillehouders sociaal domein van de FHV, de (regio)managers van Dokterszorg, de Doktersacademie, stichting Pharos en de Friese bibliotheken.

 

Triage anderstaligen dmv Vasco M3 translator

Naast verschillende vertaalapps (bv Say Hi en Google translate, beiden in handen van Big Tech bedrijven) kan de Vasco M3 translator handig zijn. Het is een handzaam apparaatje en geschikt voor niet al te ingewikkelde gesprekken. Met name handig voor triage aan de balie door de assistente, mits ze goed geïnstrueerd is en het apparaat bedrijfsklaar is. Heb je interesse om dit in de praktijk uit te proberen? Mail naar info@friesfondsachterstandswijken.frl . En voor geplande gesprekken: https://friesfondsachterstandswijken.frl/tolkentelefoon/

 

Promotie producten: MDO, uurgesprek, laaggeletterdheidsscan

Regelmatig is er meer tijd nodig om een complexe situatie de baas te worden. Daarom biedt het fonds aan om langere gesprekken, hetzij met patiënt en naasten, hetzij met andere zorgverleners mogelijk te maken, resp. het uurgesprek en een MDO. De laaggeletterdheidsscan helpt de praktijk begrijpelijker in te richten, zowel fysiek als online ten behoeve van iedereen die niet zo goed de weg kent in ons  zorgsysteem.

 

Cursussen en scholingen

Er is een uitgebreid aanbod van kosteloze cursussen, ook voor het gehele team. Met name de “omgaan met agressie” trainingen zijn een groot succes. Een must voor iedere huisartsenpraktijk.

 

Theatervoorstelling 18 juni “de weg”

Aan alle medewerkers van de Friese huisartsenpraktijken biedt het fonds een ontroerende (gratis) theatervoorstelling aan op 18 juni in Theater Het Posthuys te Heerenveen, die gaat over het waargebeurde verhaal van de vlucht van Ekaterina Levental, door haarzelf verbeeld in zang, dans en muziek. Kijk op https://doktersacademie/cursus/muziekvoorstelling-de-weg en meld je hele praktijkteam aan!

 

Vacature bestuur

Het bestuur bestaat nu uit Jet van Leeuwen (niet meer praktiserend), Kees Iest en Mireille Kolthoff (beiden HA te Leeuwarden). Ard Nijhuis is namens de FHV en de LHV bij de vergaderingen aanwezig. Ondersteuning is geregeld via ROS Friesland. Erwin Brameijer is bestuursondersteuner en neemt veel werk uit handen! Maar belangstellenden om het bestuur op welke wijze dan ook te versterken zijn welkom, ook ZZPers en liefst uit andere delen van de provincie. Er zijn 4 tot 6 vergaderingen per jaar en vacatiekosten worden vergoed.  Wil je meer weten over het Fries Fonds Achterstandswijken of heb je ideeën stuur dan een mailtje naar info@friesfondsachterstandswijken.frl .

'Op 1 maart 2022 woonden 4 465 934 personen met een migratieachtergrond in Nederland. Dat komt neer op 25,4 procent van de Nederlandse bevolking. Van de totale Nederlandse bevolking heeft 10,9 procent een westerse migratieachtergrond en 14,5 procent een niet-westerse migratieachtergrond. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 60% van deze mensen zijn autochtoon Nederlander en 40% heeft een migratieachtergrond.

 

Vanuit de regio Twente is een Levensboek ontwikkeld en zijn er filmpjes in diverse talen beschikbaar gesteld.

Voor meer informatie zie onderstaande:

 

Migratieachtergrond en dementie - Dementie Twente

 

2022_migratieboekje_dementie_inkijkexemplaar.pdf (dementietwente.nl) 

 

Helaas worden zorgverleners, waaronder assistenten, huisartsen en praktijkondersteuners, steeds vaker geconfronteerd met agressie-incidenten. Deze voorvallen hebben niet alleen een negatieve invloed op het welzijn van de zorgverleners, maar kunnen ook leiden tot verminderde motivatie, stress en zelfs fysieke verwondingen, wat uiteindelijk kan resulteren in ziekteverzuim.

De praktische scholing "Zeg Nee tegen Agressie" is ontwikkeld ter ondersteuning en is geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten. De scholing wordt gewaardeerd met een score van 8++. Enkele reacties van deelnemers zijn:

Je kunt de gedragsmatrix en het agressieprotocol downloaden op de website http://www.zegneetegenagressie.nl. Deze scholing wordt aangeboden in samenwerking met Friese achterstandsfondsen en Doktersacademie.

www.dai-artsen.nl

www.zegneetegenagressie.nl

www.gezondewijkaanpak.nl

www.blijedokter.nl

De training Zeg “Nee” tegen agressie in de huisartsenpraktijk van het Fries Fonds Achterstandswijken is zeer goed ontvangen!

 

De scholing ontwikkeld in samenwerking met Doktersacademie Friesland en DAI artsen scoorde een gemiddeld een dikke 8+.

Momenteel wordt gekeken naar een passende datum om de training ook in het najaar te organiseren.

 

Vanuit het Fries Fonds Achterstandswijken zijn er ook mogelijk voor ‘incompany’ trainingen, we zien uw aanvraag graag tegemoet!

Training en Scholing - Fries Fonds Achterstandswijken

ROS Friesland en Doktersacademie Friesland organiseren dit jaar een aantal nascholingen vanuit het Fries Fonds Achterstandswijken.
Dat betekent dat u dit jaar een drietal scholingen gratis kunt volgen.

De eerste hebben we al uitgezet op 16 mei 2023: Zeg nee tegen agressie. Deze is voor alle medewerkers in de HAP.
U kunt zich aanmelden via deze link.

Kijk voor een volledig overzicht op onze website: www.doktersacademie.nl.

Is een cursus vol?
Stuurt u dan een mail naar info@doktersacademie.nl. Wij plaatsen u dan op de wachtlijst. Bij veel belangstelling organiseren wij de cursus nog een keer.

Vanuit het Fries Fonds Achterstandswijken kunt u ook aanvraag doen voor een 'incompany' training: info@friesfondsachterstandswijken.frl

Woensdag 21 december is formeel de Stichting Fries Fonds Achterstandswijken opgericht!
“Voor ‘good governance’, transparantie en het borgen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, is een stichting de meest geschikte rechtsvorm voor een fonds,” blijkt uit het onderzoeksrapport van Buro van Beem. In 2020 heeft Buro van Beem in opdracht van VWS ten behoeve van LHV, ZN en INEEN, onderzoek gedaan naar de governance van de achterstandsfondsen.

In Nederland zijn zeventien regionale Achterstandsfondsen welke huisartsenpraktijken in achterstandswijken ondersteunen. Zij ondersteunen wat lokaal nodig is, op basis van door de lokale huisartsenpraktijken ervaren problematiek en knelpunten. De activiteiten en diensten zijn terug te vinden op de website.

De Stichting Fries Fonds Achterstandswijken (FFA) ondersteunt huisartspraktijken in achterstandsgebieden in de provincie Friesland. Huisartspraktijken in achterstandswijken hebben te maken met een complexere zorgvraag en een zwaardere werklast omdat in deze wijken meer kwetsbare patiëntengroepen zijn, die extra zorg en aandacht vergen.

Met projecten van het FFA wordt de huisartsenzorg voor patiënten in achterstandswijken verbeterd. Zo is er een tolkentelefoon, een uurconsult, een Multi Disciplinair Overleg (MDO) en een praktijkscan laaggeletterdheid beschikbaar. Deze staan allemaal op de website. In de toekomst wordt het aantal producten verder uitgebreid.

Het bestuur van Stichting Fries Fonds Achterstandswijken bestaat uit (oud) huisartsen: Jet van Leeuwen (vz.), Mireille Kolthoff en Kees Iest.
Ard Nijhuis is als ‘linking-pin’ vanuit de FHV aanwezig als adviseur van het bestuur.
#ROSFriesland verzorgt de administratieve ondersteuning voor de Stichting en fungeert als, coördinator, aanjager, verbinden en initiator van projecten voor het fonds.

De Stichting Fries Fonds Achterstandswijken (FFA) ondersteunt huisartspraktijken in achterstandsgebieden in de provincie Friesland. Huisartspraktijken in achterstandswijken hebben te maken met een complexere zorgvraag en een zwaardere werklast omdat in deze wijken meer kwetsbare patiëntengroepen zijn, die extra zorg en aandacht vergen. Met projecten van het FFA wordt de huisartsenzorg voor patiënten in achterstandswijken verbeterd. Zo is er een tolkentelefoon, een uurconsult, een Multi Disciplinair Overleg (MDO) en een praktijkscan laaggeletterdheid beschikbaar. Deze staan allemaal op de website. In de toekomst wordt het aantal producten verder uitgebreid.

#ROSFriesland verzorgt de administratieve ondersteuning voor de Stichting en fungeert als, coördinator, aanjager, verbinden en initiator van projecten voor het fonds.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram