Fries Fonds Achterstandswijken

Het Fries Fonds Achterstandswijken (FFA) ondersteunt huisartspraktijken in achterstandsgebieden in de provincie Friesland. Huisartspraktijken in achterstandswijken hebben te maken met een complexere zorgvraag en een zwaardere werklast omdat in deze wijken meer kwetsbare patiëntengroepen zijn, die extra zorg en aandacht vergen. Met projecten van het FFA wordt de huisartsenzorg voor patiënten in achterstandswijken verbeterd.

Kennisplatform

Wilt u meer informatie over de thema’s waar FFA zich mee bezig houdt? Ga naar het kennisplatform op deze pagina treft u allerlei informatie aan omtrent het Coronavirus (COVID-19), handige websites en vertaalde zelfzorgfolders voor patiënten.
Meer informatie
7 juni 2024
Wandelproject

  Het Fries Fonds Achterstandswijken biedt aan geïnteresseerde huisartspraktijken in achterstandswijken een eenmalige vergoeding voor een wandelproject. De eenmalige vergoeding van (maximaal) €500 per huisartspraktijk is er voor het opzetten en afstemmen van het project (uren van medewerkers) en mogelijke materiële kosten, zoals het ontwikkelen en drukken van voorlichtingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld flyers, banners en posters. […]

18 april 2024
 Tips voor Communicatie met anderstaligen

  ‘In de huisartspraktijk zijn regelmatig patiënten die geen taal spreken die in de praktijk gesproken wordt. Een aantal online en live diensten staan dan ter ondersteuning voor jou en je personeel klaar:   - google translate voor: vele talen waaronder Tigrinya, voornamelijk tekstueel soms ook voorleesfunctie tegen: Google leest mee - dus geen herleidbare […]

16 april 2024
Voorjaarsbericht Fries Fonds Achterstandswijken

Het Fries Fonds Achterstandswijken heeft als doel de zorg die Friese huisartsenpraktijken leveren aan mensen met een “achterstand” te ondersteunen en te verbeteren. Het begrip achterstand is heel breed, denk bv aan mensen met een migratie achtergrond, verstandelijke beperking, laaggeletterdheid, geldzorgen, chronische gezondheidsproblemen, psychiatrische problematiek en ongezonde leefstijl. Alle Friese huisartsen hebben daarmee te maken […]

16 april 2024
Dementie en een migratieachtergrond

'Op 1 maart 2022 woonden 4 465 934 personen met een migratieachtergrond in Nederland. Dat komt neer op 25,4 procent van de Nederlandse bevolking. Van de totale Nederlandse bevolking heeft 10,9 procent een westerse migratieachtergrond en 14,5 procent een niet-westerse migratieachtergrond. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 60% van […]

Aanvraagformulier

Het FFA stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee huisartsen in de achterstandswijken in de regio Friesland een project kunnen uitvoeren om knelpunten die zij ervaren in hun praktijk aan te pakken. Het FFA stimuleert dat de knelpunten gezamenlijk aangepakt worden. De aanvraag dient dan ook (bij voorkeur) afkomstig te zijn van een samenwerkingsverband van huisartspraktijken.
Naar het formulier

Agenda

Bekijk onze aankomende cursussen en workshops
Bekijk al het nieuws
07 sep 2023
Interculturele communicatieve vaardigheden
12 dec 2023
Zeg "Nee" tegen agressie

Steeds vaker krijgt iedereen die in de huisartspraktijk werkt te maken met de agressie. Korte lontjes, persoonlijke agressie en bedreigingen zijn geen uitzondering. Daarom organiseert de Doktersacademie i.s.m. en i.o.v. het Fries Fonds Achterstandswijken deze scholing over agressie in de praktijk. Hoe gaat u om met verschillende vormen van agressie, wanneer er sprake is van […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram